Adatkezelés

Adatvédelmi elveink

Az onlineborozo.hu üzemeltetője, a Grape Vine Kft. minden körülmények között betartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely biztosítja, hogy mindenki saját maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A Grape Vine Kft. harmadik féllel soha nem osztja meg a honlap használata során a látogatóktól gyűjtött adatokat, és ezeket nyilvánosságra sem hozza. Adatvédelmi elveinket az alábbi törvények, rendeletek betartásával állítottuk össze:

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 • 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások;
 • adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
 • Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

Felmerülő kifejezések tisztázása

Az 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvető fogalmak alapján:

 • Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Milyen adatokat gyűjt az onlineborozo.hu?

 • Általános adatgyűjtés: az onlineborozo.hu automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról.
 • Regisztráció: az onlineborozo.hu kereskedelmi szolgáltatásai regisztráció kitöltése után vehetők igénybe, mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, név, lakcím (város, irányítószám, cím), telefonszám.

Az adatok kezelése, feldolgozása

A Grape Vine Kft csak az onlineborozo.hu webshop üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg.

Az adatok minősége és biztonsága

 • Az onlineborozo.hu regisztrált felhasználói személyes adataikat bármikor megváltoztathatják, frissíthetik a weboldalon bejelentkezés után.
 • A Grape Vine Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az adatok biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. Az adatokhoz kizárólag az illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

Az érintettek jogai

 • A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, vagyis az onlineborozo.hu regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni illetve törölni a rendszerből.
Útvonal: Adatkezelés

Kérdése van?

Telefon: 06-77-483-291

E-mail: onlineborozo@onlineborozo.hu
Grape-Vine Bortermelő és Kereskedelmi Kft Kiskunmajsa
Kiskereskedelmi partner: Kozák Kft
+ tovább